Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

ЕПЦ – Варна

Николай Кокончев
Съюз на евангелските петдесятни църкви
Сливница 48
Варна
052/603029
www.epc-varna.org