Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

“Сион” Стара Загора

Димитър Димитров
Християнска църква “Сион”
Генерал Скобелев 30Б
Стара Загора
042/269071
www.sionbg.org