Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Чирпан

Християнски център Спасение
Чирпан – п-р Михаил Киров

Вторник 19ч
Четвъртак 19ч
Неделя 19ч
тел. 0892718484