Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

ОБЦ Русе

Епископ Петър Георгиев – 0897 880 100