Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Евангелска методистка църква – Варна

Евангелска методистка епископална църква
п-р Самуел Алтунян | altunian@emk.bg
Опълченска 2, Варна
0898/672565 | www.emk.bg