Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Евангелска баптистка църква – Казанлък

Георги Гърдев
Съюз на евангелските баптистки църкви
Шипка 1, Казанлък
ggardev@gmail.com
www.ebckazanlak.com