Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Българска Лютеранска църква

Иво Лазаров
Българска Лютеранска църква
Александър II 8
Видин
0898/531147
blc@abv.bg