Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Първа Евангелска Църква

Данаил Игнатов
Съюз на евангелските съборни църкви
Солунска 49
София
02/9805685
www.sesc-bg.org