Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

ЕПЦ – Пазрджик

Тимотей Брандиев
Съюз на евангелските петдесятни църкви
Стоян Бакърджиев 6
Пазарджик
034/444576