Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Втора Евангелска Петдесятна Църква

Съюз на евангелските петдесятни църкви
ж.к. Запад
Благоевград
07347110