Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Евангелска Петдесятна Църква

Съюз на евангелските петдесятни църкви
Ст. Бакърджиев 6
Пазарджик
034444576