Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Евангелска Съборна Църква

Пастор Радослав Киряков
Сливница 36, Бургас
056/50-93-35
0888/25-58-58
0878/74-09-72