Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Евангелска Съборна Църква

Евангелска Съборна Църква
п-р Стоян Николов Славчев
Ниш 3, Сливен
044667457 | stojan_jana@yahoo.com