Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Църква на Адвентистите от Седмия Ден

пастор Емил Гаджалов
ЦАСД
Бенковски 12
Шумен