Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Втора Евангелска Баптистка църква Варна

Георги Тодоров
Съюз на евангелските баптистки църкви
Сливница 98-100
Варна
www.church-varna.com