Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Божия Църква на пророчеството

Петър Георгиев
Обединени Божии Църкви
Аксаков 8
Русе, 870572
georgievpeter@abv.bg