Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Българска Божия Църква „Дом на мир“

Българска Божия Църква
Ал. Стамболийски № 1 ет 2
Плевен
0888444336
d.cholakov@etnabg.com