Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

ЕПЦ с. Пъдарево

Иван Цонков
Евангелска Петдесятна Църква
с. Пъдарево
www.padarevo.hit.bg