Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

ЕПЦ с. Пъдарево

Иван Цонков
Съюз на Евангелските Петдесятни Църкви
с. Пъдарево
conkoff@yahoo.ca
www.padarevo.hit.bg