Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Християнски Център Прелом

Християнски Център Прелом
ул. „Веслец“ № 26
София 1202
тел/факс: +359-2-983-67-30
уеб сайт: www.prelom.bg