Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

София

п-р Даниел Киров
Българска Божия Църква „ОГЪН“
ул. Кракра 2а,Културен дом „Средец“
неделя 11.00 часа зала 201
http://www.firechurchbg.org/