Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Велико Търново – Българска божия църква

п-р Васил Петров
Хотел „Търново“
Неделя от 18ч.