Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

ОБЕДИНЕНА БОЖИЯ ЦЪРКВА БЛАГОВЕСТИЕ

ОБЕДИНЕНА БОЖИЯ ЦЪРКВА БЛАГОВЕСТИЕ
ул. Сливница 36, гр. Бургас
Тел. 056 844732 | http://blagovestie.com/
Пастор Живко Тончев | 0897885406