Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Полски Тръмбеш

Евангелска Петдесятна Църква
Адрес: П. Тръмбеш, ул. Велико Търново 1
п-р Янчо Ганев | 0897 093930