Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Варна

Първа Евангелска Баптистка Църква
ул. Франга дере №27, Варна 9010
agrozev@gmail.com