Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

ЕПЦ Долно Езерово

гр. Бургас,
кв. Долно Езерово
ул. Вършец № 1
П-р Симеон Кръстев
pastor@propovedi.org