Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

София

Църква МИСИЯТА
Иводор КОВАЧЕВ
missiata@abv.bg
www.missiata.org