Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Kaрлово

Евангелска църква
Бенковска 19
Карлово 4300
pancho_veska@abv.bg
тел.0888612319