Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Стражица

Църква „Сион“ Стражица
п-р Илиян Илиев
ул. „Сава Цонев“ 51, Стражица
Богослужения – неделя от 10.00 ч.
http://sionvt.org/bg/Strazica.html
iliyan.planter@gmail.com