Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

БЕЦ Казанлък

Цанко Минков 86
6103 Казанлък
http://www.beckazanlak.org/