Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Монтана

Румен Илиев
Съюз на Евангелските Баптистки Църкви
„Елин Пелин“ 8
Монтана 3400