Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Димитровград

Ново Поколение – Димитровград
Мартин Савов: msavov@abv.bg
служби в залата на Дейците на Културата (КДК)
зад Виенския салон – неделя от 10:00ч.