Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Posts Tagged ‘България’
Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден В БЪЛГАРИЯ

Ч. Кантарджиев 12Сандански074627839

Християнска Църква ДАВ България

Данаил Танев ДАВ България Раковски 82 Сливен 0889/822162 office@dovebulgaria.org www.dovebulgaria.org

Евангелска Лутеранска Църква в България

Светослав Стойков Петров Евангелска Лутеранска Църква в България Харалан Ангелов 4 Шумен 0895062599 sstoikovs@abv.bg