Bulgarian Churches Български евангелски църкви по света 238 църкви в 610 места

Posts Tagged ‘методистка’
село Баня

Църква в с. Баня /Банско/ с пастир Живко Денчев, тел. 0899046959

Евангелска методистка църква – Варна

Евангелска методистка епископална църква п-р Самуел Алтунян | altunian@emk.bg Опълченска 2, Варна 0898/672565 | www.emk.bg

Евангелска Методистка Епископална Църква

Евангелска Методистка Епископална Църква Ценово 081222212

Евангелска Методистка Епископална Църква

Евангелска Методистка Епископална Църква Бр. Симеонови 28 Русе 082233850

Евангелска Методистка Епископална Църква

Евангелска Методистка Епископална Църква Г. С. Раковски 16 Шумен 05431018

Eвангелска Методистка Църква

Свилен Спасов Евангелска Методистка Епископална Църква Ямбол svilenpastor@abv.bg www.emk.bg

Евангелска Методистка Църква

Ангел Колев Евангелска Методистка Църква Неофит Бозвели 2а Свищов 5250 0899/152890 umc_svishtov@mail.bg svishtov.emk.bg

Българска Евангелска Методистка Църква

Евангелска Методистка Епископална Църква ж.к. Младост бл. 319 вх. А, Ловеч 06842073

Евангелска Методистка Църква

Евангелска Методистка Епископална Църква Раковски 16 Шумен 0898672577 umc-shumen@emk.bg www.emk.bg